Over mij

 

 

Jeanne Coosemans
Geboren op 3 mei 1926 te St. Niklaas
Adres: Balansstraat 27 bus 634
2018 Antwerpen
T: 03 230 99 92
E-mail: info@omagaatonline.be
E
-mail: jeanne.coosemans1@telenet.be

Over deze reeks gedichten


De gedichten uit deze reeks zijn geselecteerd uit mijn vijf uitgegeven bundels waarvan veel gedichten zijn gepubliceerd, in tijdschriften, verzamelbundels, wedstrijdbundels, Gouden gids, Internationaal forum nl. De Vleermuis nl, enz.

Aan de universiteit van Natal en Durban in Zuid Afrika worden ze gebruikt in de cursus Afrikaans – Nederlands om hun treffende eenvoud, volgens professor  Heidi de Villiers.


————————————————-

Recensies

” In vogelvlucht ”  gedichtenbundel uitgegeven in eigen beheer, in 2000
uit het poëzietijdschrift  ” CONCEPT “

Een bundel die zich laat lezen als een vertederend poëziealbum. Verzwegen verdriet wordt stemmig verwoord als in een gesprek onder vriendinnen. Middels schilderachtige beelden uit de natuur geeft deze auteur blijk van veel gevoel voor sfeer. Zij schets in vogelvlucht een leven van loutering. Eenvoudigweg mooi.

Laurine Vandepitte
———————————————————————————————————–

” Onvoltooid ” uitgegeven in 2000
nog uit het tijdschrift ” CONCEPT “

Pretentieloze vloeiende poëzie die de lezer niet voor vragen stelt
Een voorbeeld
‘citaat ‘
“een vreemde vogel zingt
 zijn lied in naamloze luister
 hij wilt gehoord worden
 en wachten in het duister”

De dichteres is op haar best in natuurbeschrijvingen

Theun Slaghout
———————————————————————————————————-

Morgen pluk ik rozen ”   gedichtenbundel 2001
uit het tijdschrift   ” T KANDELAARTJE “

Wanneer ik van de gedichten in de bundel ” Morgen pluk ik rozen ” de som
zou moeten maken, zou de uitkomst zijn: meestal op de natuur gerichte
gedichten met een ondertoon van weemoed, nostalgie,verdoken verdriet, en om dit alles te kruiden hier en daar een snuifje bitterheid.Toch moet ik bekennen dat er in de optelsom geen echt negatieve bemerkingen voorkomen. Weemoed en nostalgie zijn iets wat met zinnen als “ niet in het verleden leven ”  of
enkel aan morgen denken ” kunnen worden afgedaan. Verder in een gedicht
zegt zij ” Stiekem heb ik een roos gelegd / tussen de letters ”
Jeanne Coosemans is er naar mijn bescheiden mening  voortreffelijk in geslaagd
om de dingen te benoemen, zoals ze nog nooit zijn benoemd.

Gerecenseerd door Pierre Van Laeken